Đối tác
linhkien69_armlinhkien69_atmellinhkien69_microchiplinhkien69_stIC2IC.comARDUINO UNOVINAThis page contains geo-tags
Thống kê truy cập
Thông báo chuyển địa điểm cửa hàng

LINH KIỆN ĐIỆN TỬ IC CHỨC NĂNG

74LS95

74LS95

Giá bán: 30,000 đ
0
74LS74

74LS74

Giá bán: 6,000 vnđ
0
74HC165

74HC165

Giá bán: 4,000 vnđ
0
74HC373

74HC373

Giá bán: 7,000 vnđ
0
74HC574

74HC574

Giá bán: 7,000 vnđ
0
74HC138

74HC138

Giá bán: 4,500 vnđ
0
L7808

L7808

Giá bán: 4,500 đ
0
HT7333

HT7333

Giá bán: 2,000 đ
0
L7906

L7808

Giá bán: 6,000 đ
0
L7906

L7906

Giá bán: 4,000 đ
0
L297 DIP-20

L297 DIP-20

Giá bán: 32,000 vnđ
0
ADC0804

ADC0804

Giá bán: 40,000 vnđ
0
ADC0809

ADC0809

Giá bán: 45,000 vnđ
0
AN6884

AN6884

Giá bán: 7,000 đ
0
TDA2050

TDA2050

Giá bán: 20,000 đ
0
LA4440

LA4440

Giá bán: 21,000 vnđ
0
SG5842

SG5842

Giá bán: 6,000 đ
0
LM3915

LM3915

Giá bán: 11,000 vnđ
0

IC OPAM (16)

INA128 DIP-8

INA128 DIP-8

Giá bán: 100,000 vnđ
0
TL082CP

TL082CP

Giá bán: 4,000 vnđ
0

CD (82)

CD4517

CD4517

Giá bán: 20,000 đ
0
TCA785

TCA785

Giá bán: 45,000 đ
0
KA3842

KA3842

Giá bán: 4,000 đ
0
A671

A671

Giá bán: 3,500 đ
0
TD62503

TD62503

Giá bán: 30,000 đ
0
TDA 2050

TDA 2050

Giá bán: 20,000 đ
0
MAX 1644

MAX 1644

Giá bán: 30,000 vnđ
0
TDA2004

TDA2004

Giá bán: 30,000 vnđ
0

IC CAN (1)

Phương thức thanh toán và mua hàng online
Hình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toán
^