Đối tác
linhkien69_armlinhkien69_atmellinhkien69_microchiplinhkien69_stIC2IC.comARDUINO UNOVINAThis page contains geo-tags
Thống kê truy cập
Thông báo chuyển địa điểm cửa hàng

Linh Kiện Điện Tử Kit Phát Triển

KIT 51/AVR

KIT 51/AVR

Giá bán: 240,000 vnđ
0

KIT STM (13)

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

KIT STM32F4-DISCOVERY STM32F407

Giá NY: 620,000 vnđ
Giá bán: 580,000 vnđ
2
KIT PIC V1

KIT PIC V1

Giá bán: 70,000 vnđ
0

ARDUINO (14)

ARDUINO ETHERNET W5110

ARDUINO ETHERNET W5100

Giá NY: 209,000 vnđ
Giá bán: 159,000 vnđ
0
KIT AVR FULLBOX

KIT AVR FULLBOX

Giá NY: 800,000 vnđ
Giá bán: 400,000 vnđ
0
Phương thức thanh toán và mua hàng online
Hình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toánHình thức thanh toán
^